Powstanie Wielkopolskie, choć odległe już w czasie, w naszym miasteczku jest ciągle żywe. Na wzgórzu, przy drodze w kierunu Leszna stoją trzy wiatraki koźlaki, niemi świadkowie pamiętnej bitwy, jaką stoczyli mieszkańcy naszego miasta z wojskami Grenzschutzu. W bitwie pod wiatrakami wzięło udział 350 powstańców, z których około 70 było mieszkańcami naszego miasta. Powstańcy w bezpośredniej walce 11 stycznia 1919 roku pokonali liczniejsze i lepiej uzbrojone wojska niemieckie, dowodzone przez porucznika von Bismarcka, syna administratora majątku Antoniny koło Leszna. 19 stycznia 1919 roku na wzgórzach pod wiatrakami powstaniec osiecki z bagnetem w ręku odczytał Dekret wcielajacy Osieczną do odrodzonej Polski.
Nasza szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich nie zapomina w pracy dydaktyczno - wychowawczej o wydarzeniach tamtych dni.

Wyrazem tego jest:
- dbałość o groby i tablice poświęcone Powstańcom Wielkopolskim,
- "Święto szkoły", organizowane w rocznicę Bitwy pod Wiatrakami, połączone z uroczystą akademią związaną tematycznie z patronem i wpisywaniem do Księgi Parona najlepszych absolwentów szkoły i nadawaniem tytułu "Przyjaciela szkoły",
- coroczne konkursy plastyczne i Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
- udział i liczne sukcesy w pozaszkolnych konkursach i uroczystościach związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

ipad full c20c6b14dfc04a72adcf5684e6e578af