Dokładna data powstania Szkoły w Osiecznej nie jest znana. Myślimy, że była zawsze gdyż zawsze w Osiecznej mieszkali ludzie, którzy doceniali znaczenie wiedzy i wykształcenia. Pierwsza wzmianka o osieckiej szkole wywodzi się z protokołu powizytacyjnego księdza Kaspra Happa z roku 1610. Budynek szkolny znajdował się wówczas obok kościoła. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był w 1906 roku strajk dzieci w obronie nauki religii w języku ojczystym.
Po Bitwie pod Wiatrakami i odzyskaniu niepodległości zaczęto organizować szkołę polską. Zaczęła ona działalność od 1 kwietnia 1919 roku.
Po zakończeniu II wojny światowej szkołę otwarto już 16 lutego 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 186 dzieci.


Najważniejsze wydarzenia w powojennej historii szkoły to:


- 29 listopada 1959 r. - Nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.
- 1 maja 1979 r. - Wręczenie sztandaru.
- 30 października 1981r. - Oddanie do użytku kompleksu obiektów oświatowych przy ul. Kopernika.
- 22 stycznia 1997r. - Wręczenie szkole nowego Sztandaru.
- 1 września 1999r. - Powołanie do życia Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osiecznej.
- 16 stycznia 2004r. - Nadanie imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w Osiecznej.
- 28 stycznia 2005 r.- Wręczenie Sztandaru Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Osiecznej.
- 11 listopada 2009 r.- 50. rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich.                            

Od 1 września 2017 r. na skutek reformy szkolnictwa szkoła ponownie stała się Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej.

 

szkola81

Budynek szkoły z 1981 r.