Dokładna data powstania Szkoły w Osiecznej nie jest znana. Myślimy, że była zawsze gdyż zawsze w Osiecznej mieszkali ludzie, którzy doceniali znaczenie wiedzy i wykształcenia. Pierwsza wzmianka o osieckiej szkole wywodzi się z protokołu powizytacyjnego księdza Kaspra Happa z roku 1610. Budynek szkolny znajdował się wówczas obok kościoła. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był w 1906 roku strajk dzieci w obronie nauki religii w języku ojczystym. Po Bitwie pod Wiatrakami i odzyskaniu niepodległości zaczęto organizować szkołę polską. Zaczęła ona działalność od 1 kwietnia 1919 roku. Po zakończeniu II wojny światowej szkołę otwarto już 16 lutego 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 186 dzieci.

szkolaświątecznie13