Zobacz termin najbliższej rady w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Posiedzenie przed rozpoczęciem roku szkolnego

 

29 sierpnia 2019 r.

2.

Posiedzenie opiniująco-doradcze 

 

12 września 2019 r.

3.

Posiedzenie opiniująco-doradcze 

 

17 października 2019 r.

4.

Posiedzenie opiniująco-doradcze

 

7 listopada 2019 r.

5.

Posiedzenie szkoleniowe

 

12 grudnia 2019 r.

6.

Posiedzenie klasyfikacyjne za I półrocze

 

 23 stycznia 2020 r.

7.

Posiedzenie szkoleniowe 

 

12 marca 2020 r.

8.

Posiedzenie szkoleniowe, arkusz organizacji

 

16 kwietnia 2020 r.

9.

Posiedzenie opiniująco-doradcze, ewaluacja wewnętrzna

 

14 maja 2020 r.

10.

Posiedzenie klasyfikacyjne za rok szkolny 2019/2020

 

18 czerwca 2020 r.

11.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym. 2019/2020

 

30 czerwca 2020 r.