Przypominamy o wykorzystaniu bonów upominkowych - nagród ufundowanych przez Radę Rodziców na koniec roku szkolnego. Ich ważność upływa 31.12.2020 r.