Od poniedziałku, 9 listopada br. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych. Tym samym do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV - VIII.

Nauka w klasach od I - VIII odbywa się za pomocą wypracowanych narzędzi na platformie Microsft Teams. Dodatkowo każdy uczeń może skorzystać z pomocy w odrabianiu prac domowych podczas zajęć prowadzonych zdalnie. Grafik spotkań zamieszczony zostanie w kalendarzu Teams. Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach>> kształcenia prowadzonego na odległość obowiązujący  w naszej szkole.