Infromujemy, iż mimo zdalnego nauczania możliwe jest korzystanie ze zbiorów szkolnej biblioteki.

Uczniów chcących zaopatrzyć się w książki (bądź ich rodziców) prosimy o kontakt z p. E. Nitecką poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub pod numerem telefonicznym szkoły. Zamówione egzemplarze opatrzone danymi ucznia będą gotowe do odbioru tego samego dnia ze stołu znajdującego się przy otwartym do wieczora wejściu do szkoły od strony małej sali gimnastycznej. W tym samym miejscu znajduje się również pojemnik na zwracane pozycje, do korzystania z którego zachęcamy zwłaszcza w przypadku omówionych już lektur.