Informujemy, że w ciągu kolejnych 2 tygodni nauka w starszych (IV-VIII) klasach szkoły podstawowej odbywać się będzie w trybie zdalnym przy pomocy wypracowanych w ubiegłym roku szkolnym form i metod.

Skan